Mașina-unealtă pentru rectificarea fină

Mașina-unealtă pentru rectificarea fină - manuală a suprafețelor curblinii cu toleranțe mici este destinata îndeosebi pentru paletele turbinelor motoarelor de avion, paletele turbinelor hidraulice, navelor maritime, ect.) În calitate de instrumente este folosită o bandă din hîrtie abrazivă de diferite lățimi. Operația propriu zisă se efectuiază pe o rolă din gumă pe care se mișcă banda de hîrtie abrazivă. Diametrul și lîțimea rolei se determină din razele profilului curbliniu a paletei. Viteza liniară a benzii este reglabilă. Mașana-unealtă poate fi utilizată în diferse domenii: industria aeronautică, industria maritimă, fabricarea instrumentelor medicinale, obiectelor de artă.