Istoria

Orhei – un oraș cu un valoros trecut istoric multisecular, este situat în partea centrală a Republicii Moldova, în inima “Codrilor”. Tradiția istorică, peisajele pitorești, valea râului Răut, rezervația istorico-naturală și complexul monastic „Orheiul Vechi”, plantațiile de viță-de-vie și vinurile spumoase recunoscute în întreaga lume precum și oamenii harnici și primitori – sunt doar câteva din lucrurile cu care se poate mândria ținutul nostru.

“ASPA” S.A. şi-a început activitatea în anul 1972, fiind specializată în fabricarea pieselor şi subansamblelor pentru întreprinderea MMZ “Krasnâi Oktiabri” – unul dintre liderii mondiali în domeniul fabricării motoarelor de avioane (în prezent S.A.“Uzina Constructoare de Maşini din Moscova” V.V. Cernâşev).

De asemenea se fabricau şi produse de larg consum: primus turistic, troliu auto, piese pentru motoare de barcă, piese auto şi piese pentru motocultivator.

Primusul realizat la întreprinderea noastră a fost testat de către membrii expediţiilor la polul Nord, şi a fost preţuit pentru fiabilitatea sa excelentă.

O altă linie de produse este reprezentată de un spectru larg de scule aşchietoare pentru prelucrarea metalului, echipament tehnologic şi instrumente de măsurat.

În anul 1995 întreprinderea a fost transformată în societatea pe acţiuni "ASPA" S.A.

În 2003 a fost finalizat procesul de restructurare a uzinei, au fost găsiţi noi parteneri de afaceri, şi s-au obţinut rezultate economice bune. Volumul vânzărilor a crescut cu mai mult de 3,3 ori şi a ajuns la 1 mln. Euro. Către anul 2008 volumul vînzărilor a atins cifta 2 milioane Euro. Direcţia principală de activitate era fabricarea sculelor de aşchiere speciale.

În 2009 ca urmare a crizei economice globale şi diminuării drastice a numărului de comenzi, întreprinderea a fost nevoită să micşoreze volumul de producere. Pentru a face faţă cerinţelor pieţei, administraţia a reusit să organizeze reprofilarea întreprinderii, să contacteze parteneri noi. Au fost însuşite cu succes tehnologii noi, tipuri de produse noi.

Către 2012 indicii economici a întreprinderii au fost restabiliţi. Volumul vînzărilor pentru anul 2013 a atins cifra de peste 2 milioane euro. Au fost încheiate un şir de contracte semnificative pe termen lung.

Tot odată e de menţionat că întreprinderea dispune de capacităţi de producere libere dotate cu o infrastructură care permite plăsarea eventualelor comenzi noi în serii mici și mari. Încăperile de producere sunt asigurate cu energie electrică, apeduct şi canalizare. Este posibilă crearea întreprinderilor mixte.

Așezarea geografică și relațiile economice tradiționale, atât cu partenerii din Vest cât și cu cei din Est, ne recomandă drept un candidat atractiv în vederea realizării unei colaborări durabile și reciproc avantajoase.