Construcțiilor speciale sudate

O experiență bogată a fost acumulată în producerea construcțiilor speciale sudate, inclusiv construcții responsabile care necesită verificare sub presiune. La fabricarea acestora sunt utilizate șabloane de sudură pentru asigararea poziției precise a pieselor. Verificare după sudare se face prin intermediul șabloanelor de control. Astfel este asigurată precizia poziției reciproce a elementelor de orientare și bazare în construcția sudată. Dupa necesitate după sudură unele elemente sunt supuse tratamentului termic pentru înlăturarea tensiunilor interioare. Recent au fost fabricate suporturi pentru transportarea diferitor modele de motoare aeronautice. Aceste suporturi au fost testate la rezistență cu o sarcină vibrantă de 10 tone. Unele piese au fost testate la mașina de întindere.