MD 3500, Moldova, or. Orhei str.Stejarilor 16
Tel: +373 235 30-028
Fax: +373 235 30-065
E - mail: info@aspa.md

Noutăţi

Reglor MCP

Se oferă: salariu atractiv, condiţii bune de muncă, pachet social, celor veniţi din altă localitate - loc de trai în cămin, fără plată. Cerinţe: calificare respectivă şi experienţă de lucr...

Mai mult
operator MCP

Se oferă: salariu atractiv, condiţii bune de muncă, pachet social, celor veniţi din altă localitate - loc de trai în cămin, fără plată. Cerinţe: calificare respectivă şi experienţă de lucr...

Mai mult

Construcțiilor speciale sudate

O experiență bogată a fost acumulată în producerea construcțiilor speciale sudate, inclusiv construcții responsabile care necesită verificare sub presiune. La fabricarea acestora sunt utilizate șabloane de sudură pentru asigararea poziției precise a pieselor. Verificare după sudare se face prin intermediul șabloanelor de control. Astfel este asigurată precizia poziției reciproce a elementelor de orientare și bazare în construcția sudată. Dupa necesitate după sudură unele elemente sunt supuse tratamentului termic pentru înlăturarea tensiunilor interioare. Recent au fost fabricate suporturi pentru transportarea diferitor modele de motoare aeronautice. Aceste suporturi au fost testate la rezistență cu o sarcină vibrantă de 10 tone. Unele piese au fost testate la mașina de întindere.