Producție

Piesele din sistema de injectare a combustibilului sunt destinate pentru livrarea combustibilului cu ulterioara injectare în camera de ardere. Combustibilul este pompat sub presiune prin rețea de tuburi și țevi, prin diverse bifurcări, colțare, ect. Pe parcursul pompării lichdul capătă o fentă de rotație datorită construcției pieselor. Apoi prin duze, injectoare și capuri pulverizatoare cu o mulțime de găuri mici combustibilul sub forma unui nor gazos nimerește în camera de ardere a motorului. Toate piesele din acest sistem au cerințe tehnice special la fabricare. Sunt utilizate materiale special greuprelucrabile: inox austenitic, inox termorezistent, aliaje de titan. La prelucrarea mecanică o atenție deosebită este acordată debavurării pieselor – bavuri mici rămase ar putea închide găurile mici prin care se pompează combustibilul. Deasemenea e necesară o rugozitate bună la precizia de pînă la cîțiva microni. Aceste piese sunt supuse la 100% control tehnic în SCT. Uneori pentru ele se folosesc metode speciale de control a calității stratului superficial la microfisuri: penetrare coloră, pulbere magnetică.