Metode speciale de control

Verificarea stratului superficial la microfisuri prin penetrare coloră

Aplicarea colorantului

Aplicarea penetrantului

Aprecierea rezultatului

Verificarea stratului superficial la microfisuri prin pulbere magnetică

Metode de control cu pulbere magnetică

Aplicarea soluţei pe piesa magnetizată

Aprecierea rezultatului

Verificarea metrologică a sculelor de măsurat şi etaloanelor

Verificarea dimensiunilor
geometrice
Verificarea dimensiunilor geometrice la piese cu lungimi mari
Verificarea parametrilor geometrici