MD 3500, Moldova, or. Orhei str.Stejarilor 16
Tel: +373 235 30-028
Fax: +373 235 30-065
E - mail: info@aspa.md

Noutăţi

Anunt de participare la achizitii prin licitatie

S.A. ASPA invită companiile cointeresate să participe la licitație. Pentru detalii contactați-ne la adresa de e-mail sales@aspa.md sau marketing@aspa.md LOT 1 Soft SolidWorks CAM/CAD LOT 2 Instr...

Mai mult

Posibilități tehnologice

PRELUCRAREA PRIN AŞCHIERE

Strunjirea Dmax=1000; Lmax=3000

Burghierea Dmax=60

Frezarea 1000x1000

Alezarea

Broşarea Lmax=1500

Rabotarea L max=3000

Rularea Filetului D=3…100

Rectificarea

Rotundă Dmax=400; Lmax=2000

Plană Lmax=3000

Ascuţirea

TRATAMENTE TERMICE

În cuptoare electrice Tmax=1100°C

În băi de sare Tmax=1250°C

TRATAMENTE TERMICE ÎN MEDIU GAZOS

TRATAMENT TERMIC CU CURENŢI DE ÎNALTĂ FRECVENŢĂ

Lipirea plăcuţelor din carburi metalice

Tratament termic superficial

FORJAREA

La ciocane pneumatice

Masa părţii mobile active - 400kg

ŞTANŢAREA LA RECE

La prese pneumatice cu manivelă cu forţa nominală de – 100 t

VOPSIREA

Cu vopsea uscată de polimer

TURNAREA MASELOR PLASTICE

Volumul de injecţie - 248 cm3

Dimensiunile maxime ale formei 360×360×250 mm

FABRICAREA PIESELOR DIN CAUCIUC 400×400 mm

SUDAREA

Cu arc electric

Cu flacără de gaze

Electrică prin rezistenţă (prin contact)

Prin frecare

Cu arc electric în mediu de argon

DEBITAREA METALULUI

La ferestrău cu bandă continuă Dmax=250

La foarfece-ghilotină hmax=12

La maşini de tăiat profiluri

Cu disc abraziv

PRELUCRAREA PRIN ELECTROEROZIUNE

La maşini de perforat prin eroziune electrică

Greutatea maximă a piesei de prelucrat - 200 kg

Dimensiunile maxime ale piesei 250×360 mm

PRELUCRAREA CU SCÂNTEI ELECTRICE

La maşini de perforat prin copiere cu scântei electrice

Grosimea minimă a piesei de prelucrat - 5 mm

Dimensiunile maxime ale piesei 30×125×160 mm

TRATAMENTE CHIMICE

Pasivare chimică

Oxidare (brunare)

Metode speciale de control

VERIFICAREA SUPRAFEȚELOR LA MICRIFISURI

Prin verificare cu penetrare color

Prin verificare cu pulbere magnetică